Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Cung ThươngNgồi lặng ngắm mưa chiều lướt thướt
Chạnh niềm đau mấy lượt chia ly
Tình yêu rũ áo ra đi
Kẻ quay hướng khác người thì trông theo

Bởi vị ngộ tình nghèo khó giữ

Bước chân chùng như thử lòng ai
Có khi mọi thứ an bày
Họ may áo mới mình cay đắng lòng
Mượn giấy mực mà hong nỗi nhớ
Biết tìm ai khi chợ đã tan
Sao khuya trăng khuyết trăng tàn
Lửa lòng tắt ngấm bạn vàng còn đâu

Vườn Thơ Thẩn nhịp cầu giao cảm
Có khi màu ảm đạm nao nao
Nương vần như gởi cho nhau
Sẻ chia một ít niềm đau vô tình
Hai thứ tóc nhục vinh đã hiểu
Đoạn trường kiều đồng điệu cung thương
Nam Kha cuối nẻo vô thường
So dây rung cảm nghe dường tri âm

Thế rồi đã âm thầm quý mến
Những vần thơ đồng bệnh tương lân
Tuy xa nhưng cũng như gần
Trải niềm tâm sự ân cần mời xem

Đáp lời họa vén rèm hạnh phúc
Chớ nên bàn Tiểu Khúc Ly Tao
Hoa mai xin chúc má đào
Tất lòng cảm kích mến chào Song Kim.*

Cao Linh Tử
2/12/2016
 * Song Kim= Kim Phượng & Kim Oanh