Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Rằng Em Có Biết Mùa Xuân - Chúc Mừng Sinh Nhật Khúc Giang 12/2016

Biết rằng em vẫn mùa Xuân
Chúc mừng Sinh Nhật bâng khuâng đợi chờ!
(Kim Oanh)


Trích Thơ: Khúc Giang
Thơ Tranh: Kim Oanh