Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Lời Nguyện Cầu Trong Đêm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh