Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Bóng Siêu...Bài Xướng: Bóng Siêu...

Từ người quay bước bóng sầu 
Dối lòng gạt dạ bóng câu chẳng màng 
Từ người đôi ngã lệch ngang 
Ruột đau gan vỡ bóng loang mặt đường 
Từ người đứt đoạn yêu đương 
Tim hằn vết rạn bóng trườn níu ân 
Từ người tình nghĩa bất phân 
Oằn trong nhứt nhối là lần bóng siêu…

Kim Oanh

***
Các Bài cảm Tác:
Bóng Đổ Siêu 

Người ngay siêu bóng thấy sầu,
Trông ai chạnh nghĩ vó câu sương màn.
Thuyền quyên cất bước sang ngang,
Tấm thân bỡ ngỡ lo toan mọi đường.
Trách ai dứt mối tơ vương,
Ruột như dao cắt đoạn trường ái ân.
Con người ngay thẳng cân phân,
Bóng sao run rẩy có phần đổsiêu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 12 năm 2016
***
Bóng Siêu

Đường quê có vạn mối sầu 
Đường xa tiếng hát tình sâu cuộn tràn 
Đường đời mấy nẻo dọc ngang 
Đường mơ gọi bóng thả loang góc đường 
“Bóng siêu” tìm bóng yêu thương 
“Tình siêu” gửi mảnh chiều vương đêm dài 
Chạnh lòng những thoáng hôm mai 
Gìn lòng lắng khúc thương hoài ngàn năm! 

Nguyễn Đắc Thắng 
20161215
***
Phân Vân

Đường Đông lặng lẻ bước sầu!
Người đi để lại vài câu mở màng
Buồn! vì em đã sang ngang
Con tim rạn vỡ vết loang mấy đường
Tình yêu đang độ còn đương...
Mà em vội để đoạn trường chữ ân
Lòng anh cứ mãi vân phân
Đợi chờ...hay để tim cần đổ xiêu!!


Song Quang