Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Thích Ca Mâu Ni Phật

Vạn vật đổi thay mà Đức Phật ngàn năm vẫn vậy
Hình Ảnh: Lê Kim Thành

Anh Tư ơi
Những tác phẩm Bonsai của anh Tư chăm sóc trông đẹp quá.
Chín cảm thấy lòng thật thanh thản làm sao.....
Em dựa vào lời mở đề của anh Tư thay lời em cám ơn anh Tư nha:

Mùa đến mùa đi vạn vật đổi thay
Chỉ Đức Phật là ngàn năm vẫn vậy!
Chiêm ngưỡng lắng lòng an nhiên tự tại
Cảm ơn anh, người chăm sóc Bonsai!
(9Oanh)