Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Thơ TặngThoạt đầu chỉ xướng họa vui quen,
Cứ nghĩ người dưng ít nói năng.
Đọc kỹ bài thơ thêm cảm kích,
Xem qua bút pháp ý thi văn.
Thương nhau tỷ muội là thân thiết,
Yêu mến chị em giỡn dưới trăng.
Nền nếp gia phong quê đất Vĩnh
Các chàng ngấp nghé... nghĩa kim bằng.

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 11 năm 2016