Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Chuông Giáo Đường

Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh