Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Hai Đầu Nỗi Nhớ - Nhớ Phương ĐoàiHai Đầu Nỗi Nhớ 

Em ở Úc Châu anh ở đây
Thu về mưa trắng lớp bay bay
Người đi ngàn dặm thương hồn nước
Kẻ ở quê nhà sống lắt lay
Trăng sáng ngàn phương mơ bóng nguyệt
Đêm tàn đất cũ nhớ thương ai
Em đi bên nớ anh ngơ ngẩn
Rượu cần chưa uống đã nghe say!

Dương Hồng Thủy
(12/06/2012)
***
Hai Đầu Nỗi Nhớ

Em ở bên kia, anh ở đây 
 Mưa thu buốt lạnh suốt đêm ngày 
 Người đi một nửa hồn đờ đẩn 
 Một nữa hồn như cũng ngất ngây 
 Đa tình quằn quại sống lất lây 
 Ôm trăng mộng mị suốt đêm dài 
 Mơ hình tưởng bóng mà nhung nhớ 
 Rượu tình càng uống lại càng say

Kim Quang
***

Nhớ Phương Đoài

Anh ở nơi đâu hồn gửi đây
Thu đến thu đi lá thở dài
Nắng mưa trăn trở tình non nước
Quê mẹ điêu tàn anh có hay
Em ở nơi đây hồn lắc lay
Đêm mơ đối nguyệt nhớ phương đoài
Tìm trong giấc mộng tơ với tưởng
Men ngấm môi mềm …chợt tỉnh say…!

Kim Oanh