Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Giáo Đường Im Bóng


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh