Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Đông Nhớ...Muốn gởi tới em thật nhiều trong đêm giá
Mỗi vần thơ tựa sóng cả trào dâng
Đêm có buồn tình biết có hay không?
Anh chỉ thấy một lòng yêu em mãi

Nửa khuya thánh thót tuyết rơi
Đông kêu ta dậy ngẩn đời tha hương
Đêm nay nặng giọt ngoài đường
Trong ta nhiều nỗi vấn vương tủi phiền

Vĩnh Trinh
*Ảnh chụp của tác giả