Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Con Chiên Đi Lạc


Cơn mưa phùn qua phố nhỏ
Tóc ướt mi cay vò võ chờ tin
Giáo đường góc hẹn chúng mình
Cùng dâng Thánh lễ Giáng Sinh thuở trước
Mưa chi làm hoen mắt ướt
Bài Thánh Ca Buồn thường thược thở than
Hồi chuông điểm vọng vang vang
Đốt tâm can bên hai hàng bạch lạp
Chúa thương con chiên đi lạc
Dủ chút tình xin ban phát hồng ân
Cho người xa về với tình gần
Xin sống lại một lần Noel cũ

Kim Oanh


Bài Thánh Ca Buồn - Nguyễn VũTiếng Hát: Don Hồ
Thực Hiện: Kim Oanh