Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Màu Thủy Chung

Chúc mừng Kỷ Niệm 31 Năm đám cưới anh chị Việt Hải - Lệ Hoa


 Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh