Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Ở Hai Đầu Trái Đất


(Riêng tặng Song Kim & Đồng hương ở Úc)

Vào hạ bên em có nóng không??
Nơi anh Đông đến buốt cả lòng!
Chắc là Phượng thắm vương cành lá
Còn lạnh phương nầy chẳng ước mong

Nỗi nhớ hai đầu em biết không??
Nhưng cùng yêu mến mãi non sông
Xa lìa đất Mẹ đem thương nhớ
và muốn mang theo chút nắng hồng

Khác biệt hai mùa hai nẽo xa
Nhưng không ngăn cách được tình ta
Bao giờ trở lại quê hương Việt
Để thấy tình quê vẫn đậm đà

Song Quang