Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Câu Đối: Mừng Họp Mặt Lần 8 - 2016, CHS Tống Phớc Hiệp -NK62-69Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh