Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Thơ Nhạc:Giọt Nhớ - Vòng Yêu Ái - Vo Tròn Nỗi NhớThơ: Quýdenver, Kim Oanh, Song Quang
Nhạc Đệm:Phan Văn Lương
Thực Hiện: Quýdenver