Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Tình Hồng - Chúc Mừng Sinh Nhật Yên Dạ Thảo 12/2016

Sinh Nhật chúc mừng Bạn Thơ
An lành Hạnh phúc đón chờ Tân Niên!
(Kim Oanh)


Thơ: Yên Dạ Thảo
Thơ Tranh: Kim Oanh