Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Phó Thác Hồn NàyLung linh dưới ánh nến hồng
Chúa sinh giáng thế đêm đông tuyết đầy
Nguyện cầu tha thiết van nài
Lòng con khao khát xin Ngài xót thương

Thanh bình trải khắp Quê hương
Đàn con thoả ước một tương lai ngời
Cứu nguy tai biến màn trời
Tạ ân Thiên Chúa cao vời chở che

Thì thầm tiếng lòng rất khẽ
Cầu xin Ngài xoa nhẹ vết thương tâm
Tha thứ con những lỗi lầm
Thoát bi lụy khổ theo trầm hương bay

Đở nâng đường lắm chông gai
Hồn con phó thác dâng Ngài ... Chúa ơi!

Kim Oanh