Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Hạnh Phúc: Tưởng Nhớ Nhân Ngày Sinh Nhật Đỗ Hữu Tài 17/12/2016


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh