Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Đài Phát Thanh Quân Đội:Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ Tối Thứ Năm Do...


Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ phát mỗi tối trên đài phát Thanh Quân Đội từ 9 giờ đến 10 giờ. Mỗi tối do một nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

Thứ Hai do Quỳnh Giao
Thứ Ba do Thanh lan và Mai Hương
Thứ Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo
Thứ Năm do Phan Thế
Thứ Sáu do Ban Thăng Long
Thứ Bảy do Phạm Duy và Nhạc Trẻ

Tối Thư Năm do nhạc sĩ Phan Thế thực hiện với tên chương trình Đường Tơ Giao Cảm. Ca khúc Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương do Hồng Vân, Sơn Ca và Bùi Thiện trình bày cũng như bài hòa tấu Xuân Tình mở đầu trong video clip này không phải là bản ghi âm truc tiếp từ chương trinh của nhạc sĩ Phan Thế. Nó được chọn như để khắc họa lại phong cách và lọai nhạc mà nhạc sĩ đã chọn cho khi thực hiện chương trình của mình mỗi tối thứ Năm. Đó một chương trình thiên về dân ca và các ca khúc có phong cách quê hương. Đôi khi ông cho thay đổi không khí bằng những ca khúc Bán cổ điển do hai ca sĩ Đoàn Chính và Bui Thiện trình bày. 
Phan Thế là một hồi chánh viên vào thập niên 60s. Ông là tác giả có ca khúc từng được dùng để phát mở đầu cho chương trình phát thanh của đài Giải Phóng. Sau khi hồi chánh, ông tiếp tục tham gia vào sinh họat ca nhạc của miền Nam. Chương trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ vào tối thứ Năm của ông quy tụ nhiều giọng ca hồi chánh như Bùi Thiện, Đoàn Chính và Nguyễn Đình Phương (không phải Đỗ Đình Phương chơi guitar) và các giọng ca Sài Gòn khác, đã góp phần làm sinh hoạt văn hóa văn nghệ miền Nam truoc năm 1975 phong phú và da dang hơn. Bản ghi âm của ca khúc Hòn Vọng Phu trong video clip này được ghi âm trước năm 1975 tại Sài Gòn.


Thực Hiện: Vanchus