Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Trong Khoảng Khắc


Chụp Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh