Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Dạ Quỳnh Hương


Ảnh chụp: Phước Nguyễn
Thơ Cảm Tác: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh