Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Cô Đơn - Phương Hà

Chị Phương Hà quý mến.
Em gửi chị bức tranh thơ để cùng chia sẻ nỗi buồn, khi chị vừa mất đi Người Bạn thân.
Nguyện cầu Hương Linh chị Bạn của chị được thảnh thơi nơi Miền Cực Lạc.
(Kim Oanh) 

Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh