Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Cô Ba


( BonSai của Lê Kim Thành)
Cô Ba

Mới vừa ra ngõ gặp Cô Ba,
Chẳng lẽ là cô ghé lộn nhà
Tà áo phập - phòng hương xứ lạ
Gió nào đưa - đẩy khách đường xa?

Lê Kim Thành
***
Chị Ba

Sắc nước hương trời ấy Chị Ba
Như hoa mỹ quyến điểm tô nhà
Nâng niu chăm sóc người quân tử
Lụy khách đa tình nức tiếng xa

Kim Phượng