Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Buồn


Buồn ôi sao là buồn
Như những chiều không nắng
Con đường vắng không anh
Gió về hiu hiu lạnh

Buồn khi không còn bạn
Ôi nỗi nhớ mênh mang
Chiều đi qua trên phố
Em một mình lang thang

Buồn khi em đối diện
Căn phòng nhỏ đơn côi
Buồn cho tình gian dối
Anh giờ đã xa rồi

Buồn đêm nay càng buồn
Khi bóng trăng đến muộn
Ân tình đã bay đi
Buồn ơi ta chào mi!


Biện Công Danh
Hình phụ bản của Tác gỉa ghi lại