Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Buồn Vào Thu


Thơ: Thái Huy
Chụp Ảnh: Hoài Nam(aotrang.com)
Thơ Tranh: Kim Oanh