Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Bông Giấy

Trưa hè, trời nắng chang chang,
Một bông giấy rụng, bay sang nhà nàng.
Ra sân, nhặt cánh hoa tàn,
Em mang hoa để trước hàng-ba tôi.
(Lê Kim Thành)


Thơ & Bonsai: Lê Kim Thành