Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Tiễn Bạn Lần Cuối


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh