Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Bốn Mùa (3) - Bốn Mùa


Bài Xướng: Bốn Mùa 3

Nhìn lá úa vàng để cảm Thu
Đắp chăn cho ấm buổi Đông mù
Ngày Xuân say ngắm hoa Xuân nở
Để nắng Hạ về cất tiếng ru.

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa: Bốn Mùa


Thi nhân hoài cảm nặng hồn thu
Trắng đục sương đông khắp lối mù
Xuân hỡi mau về khoe sắc thắm
Phượng hồng nắng hạ tiếng ve ru

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Bốn Mùa

Cha đi trời thảm giọt lệ thu
Đông cảm thương vay tuyết trắng mù
Xuân tịch cô phòng Me than thở
Tức cảnh ve sầu nức nở ru

Kim Oanh