Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Hạnh Phúc!


Hạnh phúc là khi ta sống thực
Dù một mình thức trọn đêm thâu
Dù cô đơn ôm vạn nỗi sầu
Cuộc sống vẫn muôn màu hạnh phúc

Kim Oanh
***
Hạnh phúc tìm chi, nó chẳng xa!
Cho dù đơn lẻ một mình ta
Hay đêm thức trắng ôm sầu mộng
Hạnh phúc là do....sống thật thà


Song Quang