Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Chanson D'automne - Thu Ca

Thầy kính mến!
Thành kính phân ưu cùng Thầy và Tang quyến trong nỗi đau mất mát người thân.
Nguyện cầu Hương Linh Chị thầy sớm tiêu diêu nơi Miền Tiên Cảnh.
(Em Kim Oanh)

Thơ Pháp: Paul Verlaine
Phỏng Dịch: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh