Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Đường Hoa


Buồn gieo vài vận thơ sầu
Thả rong con chữ kết câu giao tình
Hiểu nhau tình bạn anh minh
Nếu xem tri kỷ cùng mình hoan ca
Nắng  lên trải lối đường hoa
Mời người dợm bước gót ngà thảm xanh
Đã lỡ đặt bút… thôi đành
Đừng để xuân vội lià cành nụ rơi
Mài mực xướng họa vui đời
Lên non xuống bể cuối trời.. Được không?

Kim Oanh
***
Buồn chi mà phải gieo sầu??
Hãy thơ xướng họa gieo câu kết tình!
Tìm nhau kết bạn chân minh
Tri âm, tri kỷ chúng mình hoan ca
Vườn thơ trải thảm lót hoa
Mời em thả bước ngọc nhà liễu xanh
Quay lưng trở gót sao đành!
Đường hoa trổ nụ trên cành chẳng rơi
Em ơi! hãy cứ yêu đời
Ngày xuân nào có đổi dời....biết không???

Song Quang