Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Bán Dạ Khai Hoa


Ảnh Chụp & Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh