Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Cây Ổi Xá Lị - Ca Li

Học trò có nhớ Ổi này?
Mỗi lần qua Bắc mua đầy giỏ mây
Muối ớt ta chấm liền tay
Ối chà ngon quá ...xít xoa ...Tuyệt vời!!!
Xa rồi một thuở vui chơi
Bây giờ ly xứ bạn ơi....nhớ hoài
Cảm ơn vườn chủ Cali
Mời ăn Ổi "ngó... only" đở thèm ..hi..hi....,
(Kim Oanh)
Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Hồ Ngọc Dung