Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Bình Yên


   (Mộ Phần Gia Tộc Họ Lê - Phú Hữu - Xã Trung Ngãi - Tỉnh Vĩnh Long)

Nắng lệch đầu non mây vút cao
Vườn sau cành lá gọi lao xao
Ba rủ bụi trần qua bể khổ
Cành lan khóm trúc một niềm đau

Vượt thác qua ghềnh đá cheo leo
Mưa tuôn sóng cả vững tay chèo
Gia đình nặng gánh đời tần tảo
Tình sâu nghĩa nặng ánh trăng treo

Sông Rạch Bàng, bên bồi bên lở
Đường quê xưa nắng đổ mưa tràn
Về với nội sum vầy Cố Tổ
Ruộng vườn vươn dậy khúc tình tang

Kiếp phù sinh lắm nỗi ưu phiền
Qua vòng tục lụy xóa truân chuyên
Chắp tay con khấn lời giã biệt
Đời đời Ba sống cõi bình yên

Lê Kim Thành (Con trai thứ Tư của Ba Má)