Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Ru Hời...(Cảm xúc từ ảnh chụp"Fullerton,Sau Cơn Mưa" của Lưu Anh Tuấn)

Ngồi chờ mưa tạnh bắt hồn thu
Trên táng cây trơ bóng mây mù
Chợt nghe tâm sự tình gió gửi
Thổn thức lá hời cất tiếng ru...

Kim Oanh
5/10/2015