Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Hương Hoa Sứ


Thơ: Yên Dạ Thảo
Thơ Tranh: Kim Oanh