Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Tiếng Lòng


Thơ: Hồng Vũ Lan Nhi
Thơ Tranh: Kim Oanh