Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Hương Xưa - Kim Phượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh