Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Xuân Mơ


Hương đêm hoa chúm chím môi cười
Rộn ràng gió mới nụ xinh tươi
Bâng khuâng trăng ghẹo say lời
Mộng lần gặp gỡ cả trời xuân mơ!

Kim Oanh