Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Tình Thơ Đẹp Mãi Không Vơi!


Hương Xuân tô điểm thêm ngày mới
Cho tình thơ đẹp mãi không vơi!

(Kim Oanh)
***
Gió Hạ mang về hương sắc mới
Cho lòng phiền muộn bớt sầu vơi!

Hơi Thu réo gọi nguồn thơ mới
Cho người thi sĩ viết không vơi!

Tuyết Đông lạnh lẻo mong Xuân mới
Chờ người cô phụ khó lòng vơi!

Song Quang