Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Thu Chạm


Gió thu ơi đừng đi gió nhé
Đừng lay tóc chẻ mảnh trời thu
Đôi tay ngà giữ vẹn hương nhu
Ôm ấp gió đêm ru điệu nhớ
Gió có nghe tiếng lòng nhịp thở
Thu mùa ơi cứ ở đừng về
Gió nâng niu chạm mái tóc thề
Tình e thẹn vân vê thu nhớ!

Kim Oanh
14/11/2012