Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Trở Giấc


Thắp đèn lại thấy bóng anh
Tìm anh trong ánh trăng thanh dịu dàng
Thương anh trong giấc mơ tan
Yêu anh trong buổi chiều tàn hoàng hôn
Tình anh sống mãi trong hồn
Bình minh nắng sớm bồn chồn nhớ nhung

Kim Oanh