Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Tiếng Thu


Thơ & Hình Ảnh: Chinh Nguyên /H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh