Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Lạc Lối…


(Cảm tác từ ảnh - Biện Công Danh)

Đan kín vàng thu nóc giáo đường
Quấy lòng xao đọng mối tơ vương
Vướn víu bắt hồn con chiên lạc
Ngơ ngác mong cầu Mẹ xót thương

Xin giúp con lần ra Thánh Giá
Mà bao mùa lá lỡ tâm che
Nâng niu dìu bước con thật nhẹ
Tình dạt dào ân Mẹ thứ tha!

Kim Oanh
15/9/2015