Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Những Tình Khúc Diệu Hương


Thơ Cảm Tác & Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng tác &Tiếng hát: Diệu Hương