Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Thơ Và Thơ Thẩn


(Thân tặng Thi Đàn Vườn Thơ Thơ Thẩn)

Thơ thẩn nên mình lai láng Thơ
Làm Thơ, thơ thẩn thật không ngờ
Miệt mài sớm tối nên thơ thẩn
Thơ thẩn vì Thơ, thế mới Thơ.

Los Gatos 27/8/15
Quang Tuấn
***

Những Vần Thơ Tiếp Nối:

Ngơ Ngẩn Vần "Ơ"

Ngơ Ngẩn Vườn Thơ kết vận "Ơ"
Duyên "Ơ" ngơ ngẩn mấy ai ngờ
Say thơ luyến nhớ tình ngơ ngẩn
Mơ đến chập chờn ngơ ngẩn "Ơ"

Quên Đi
***
Rong Chơi Vườn Thơ ThẩnThơ thẩn cùng nhau xướng hoạ Thơ
Tình Thơ, thơ thẩn chẳng sao ngờ
Sánh vai dạo bước Vườn Thơ Thẩn
Thơ thẩn làm Thơ với bạn Thơ.

Phương Hà
***

Thơ Thẩn Thật Nên Thơ

Bạn thơ ... thơ thẩn xướng vần thơ,
Thơ thẩn họa thơ ... thật chẳng ngờ 
Tất cả bạn thơ đều ... thơ thẩn,
Làm thơ ... thơ thẩn ... thật nên thơ!

Đỗ Chiêu Đức
***
Vườn Thơ Thẩn

Tập tểnh làm thơ nên thẩn thơ
Vào Vườn Thơ Thẩn thật không ngờ
Tiếng là thơ thẩn thơ không thẩn
Trí tuệ căng đầy chút thẩn thơ!

Nguyễn Đắc Thắng
20150828
***
Tháp Tùng Vườn Thơ Thẩn

Dạo vuờn thơ thẩn...lắm nhiều thơ! 
Thơ thẩn ra thơ....thật bất ngờ 
Con chữ miệt mài...nên lẩn thẩn 
Ai ngờ! thơ thẩn ..lại ra thơ? 

Song Quang
***
Ôi Vườn Thơ Thẩn Ơi!

Ôi Vườn Thơ Thẩn lắm hoa thơ!
Đăng hoài hổng hết thiệt chẳng ngờ
Làm người biên tập hồn thờ thẩn
Đờ đẩn suốt ngày … cũng thành thơ 

Kim Oanh
***
Th
ơ Với Thẩn

Sớm tối ra vào Thẩn với Thơ
Quên đi rước cháu vợ nghi ngờ 
Một khi lạc bước Vườn Thơ Thẩn 
Cơm nước chẳng màn bởi Thẩn Thơ 

Mailoc
***
Vườn Thơ Già

Thầy thợ chung dòng chảy thẩn thơ
Một vườn lão cụ có ai ngờ
Đông tây nối nhịp cầu thơ thẩn
Đoạn cuối tơ lòng nhả nốt thơ!


Cao Linh Tử
30/8/2015
***
Tơ Lòng

Tơ lòng đan mãi những vần thơ
Mặc khách tao nhân há chẳng ngờ
Kẻ trước người sau thơ với thẩn
Chung vui xướng họa kết tình thơKim Phượng
***
Vườn Thơ Thẩn

Thơ thẩn Vườn ta nở rộ thơ,
Ngâm thơ thú vị có duyên ngờ
Yêu em để bụng làm thơ tặng,
Thi phẫm tình yêu sáng tác thơ...

Mai Xuân Thanh

Ngày 30 tháng 08 năm 2015
***
Cùng khách tài hoa kết bạn Thơ
Tình Thơ đẹp quá ta đâu ngờ
Bốn phuơng họp mặt "Vườn Thơ Thẩn"
Xướng họa chung niềm vui thẩn thơ.


Quang Tuấn
***
Hương Thơ Thẩn

Quang Tuấn khơi mào với vận "Thơ"
Hương đưa ngan ngát quả không ngờ
Hoa thơ khai bút khai từng cánh
Thơ Thẩn Vườn Thơ xứng với Thơ

Quên Đi
***
Cứ Thơ Thẩn Để Ra Thơ

Người thơ tiếp tục viết vần thơ
Ta sẽ theo chân khỏi bất ngờ
Đã đến vườn thơ...thì phải than
Cho Vườn thơ thẩn lắm hoa thơ

Song Quang