Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Hằng Đêm Con Nhớ….


(Tưởng nhớ ngày Giỗ Má)

Lẻ loi đêm đông giá lạnh
Ước nhỏ nhoi được ấp cạnh Má Ba
Dù cho cuộc sống can qua
Thân con dẫu nát chẳng tha thiết cần
Chở che yên ấm tấm thân
Dìu con đi trọn đường trần chông gai
Mong sau một kiếp đầu thai
Con luôn chập chững trong tay của Người
Má dạy nói Ba tập cười
Đời con thoát ách ngậm ngùi xót xa

Hằng đêm con nhớ Má Ba!!!

Kim Oanh
24/9/2015