Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Mẹ Tôi - Nhạc: Nhị Hà - Guitar Cover


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Nhị Hà
Thực Hiện: Xe Hoang