Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Trăng Treo Nỗi Nhớ

Thơ cảm tác từ ảnh của Biện Công Danh


Hình ảnh: Biện Công Danh
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh