Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Cánh Hoa Đêm


Hoa vẫn còn vương màu nắng nhạt
Của mùa xuân trước lúc vào yêu
(BiệnCôngDanh)

Hoa mùa xuân nay đã tiêu điều
Chẳng  gợi lòng nổi ánh trăng khêu
Màn đêm dày đặt không tìm thấy
Làm sao thức dậy trái tim yêu

Kim Oanh